Misja

Misją Centrum Kultury w Żyrardowie jest realizowanie polityki kulturalnej Miasta Żyrardowa poprzez rozwój i zaspokajanie społecznych i indywidualnych potrzeb kulturalnych mieszkańców Żyrardowa. Korzystając z ogromnego potencjału historycznego okolicy i regionu Centrum Kultury w Żyrardowie pozyskuje i przygotowuje społeczeństwo do aktywnego uczestniczenia w kulturze, udziela pomocy społecznemu ruchowi kulturalnemu w mieście oraz wspiera lokalne inicjatywy kulturalne.

Głównym zadaniem i ambicją Centrum Kultury w Żyrardowie jest zapewnienie wszelkim grupom społecznym warunków oraz możliwości do wszechstronnego rozwoju zainteresowań i uzdolnień, a także kształtowanie pozytywnego, otwartego na kulturę modelu spędzania wolnego czasu, w oparciu o dziedzictwo narodowe i szczególną rolę kultury w budowaniu i wzmacnianiu funkcji miast oraz rozwoju ich atrakcyjności turystycznej. 

Zespół

Zespół

Skontaktuj się z nami