Usługi

Centrum Kultury w Żyrardowie to nie tylko organizacja zajęć i wydarzeń kulturalnych, edukacyjnych i rozrywkowych, ale także szereg oferowanych usług w budynku CKŻ i podlegającej jej zabytkowej Resursie: m.in. wynajem pomieszczeń, oferta noclegowa, możliwość zamieszczenia reklamy w naszych kanałach informacyjnych: Telewizja Żyrardowska TVŻ i Radio Fama oraz dostępny w Centrum Informacji Turystycznej i Kulturalnej w Żyrardowie sklepik z pamiątkami i gadżetami związanymi z miastem Żyrardów.