Ludowiec

„Carl Dittrich Haus”, ”Ludowiec”, „Międzyzakładowy Dom Kultury”, „Miejski Dom Kultury”. Przez 110 lat istnienia, dzisiejsze Centrum Kultury w Żyrardowie niejednokrotnie poddając się historii zmieniało swoją nazwę. Wybudowane w 1913 r niemal nieprzerwanie gości na deskach Sali Widowiskowej aktorów i muzyków. Wielu mieszkańców miasta odebrało w niej świadectwo szkolne, wysłuchało gali czy wykładu. Kino Len, sala Klubowa czy sala Lustrzana to przestrzeń międzypokoleniowych spotkań, rozwoju i kształcenia intelektualnego, muzycznego, plastycznego czy sportowego. Niekonwencjonalna budowla o wymyślnej formie i kształcie stanowi komplet żywego skansenu Żyrardowa. Jej futurystyczny kształt reprezentuje innowacyjne i nowoczesne poglądy rodziny Dittrichów. Służąc rozwojowi życia kulturalnego mieszkańców miasta propaguje szeroko rozumianą kulturę i sztukę.