Żyrardowska Orkiestra Akordeonowa

Żyrardowska Orkiestra Akordeonowa

Prowadzący : Tadeusz Kuran

Kontakt do koordynatora: 

tel. 512 140 956

Żyrardowska Orkiestra Akordeonowa działa przy Centrum Kultury w Żyrardowie od marca 2015 r.

Zespół gra w składzie: Andrzej Dwornik, Leszek Gawart, Mirosław Kuran, Tadeusz Kuran, Krzysztof Melnicki, Eugeniusz Markuciński, Stanisław Niewiadomski, Andrzej Rojewski, Zbigniew Rzepecki, Jan Skowron, Janusz Orzechowski, Jerzy Wiśniewski.

W wykonaniu orkiestry można wysłuchać znane, lubiane utwory muzyki rozrywkowej takich, jak: La Paloma, Dzieci Pireusu, Polka Tyrolska, Oberek z Międzyborowa, a także wiązanek walców operetkowych, melodii włoskich i wielu innych.