Debata ,,Żyrardowskie siłaczki”

Debata ,,Żyrardowskie siłaczki”

Dzień: Sb

Godzina: 16:00

O sile i odwadze żyrardowskich kobiet, o fenomenie strajku szpularek, o tym jak robotnice fabryki zmieniły nasze miasto, o znanych kobietach i mało znanej ich aktywności na rzecz praw kobiet w Polsce i wreszcie o sytuacji kobiet dziś porozmawiamy podczas debaty ,,Żyrardowskie siłaczki”, na którą serdecznie zapraszamy w imieniu Prezydenta Lucjana Krzysztofa Chrzanowskiego. Debatę wzbogacą minirecital w wykonaniu OLENY i projekcja filmu ,,Siłaczki”. Ponadto, w myśl zasady: silna kobieta to zdrowa kobieta, podczas spotkania promować będziemy zdrowie i zdrowy styl życia. Wydarzenie, organizowane jest z okazji Dnia Kobiet, a odbędzie się w sobotę, 9 marca, o godz. 16.00, w Resursie.
Program:
godz. 16.00
minirecital ,,Miłość” w wykonaniu OLENY
O L E N A wokalistka, skrzypaczka, autorka tekstów, kompozytorka. Jej twórczość gościła na antenie największych radiostacji w Polsce.
godz. 16.30
debata ,,Żyrardowskie siłaczki”
w części prelekcyjnej:
- Barbara Rzeczycka / etnografka, prezes Towarzystwa Przyjaciół Miasta Żyrardowa.
,,Świat żyrardowskich kobiet z przełomu XIX i XX wieku."
- Alicja Urbanik-Kopeć / badaczka historii literatury i kultury polskiej XIX wieku, autorka książki ,,Anioł w domu, mrówka w fabryce”.
,,Robotnice: emancypantki/buntowniczki/rewolucjonistki."
- Olga Gitkiewicz / dziennikarka, autorka książki ,,Nie hańbi”.
„Najpierw zabrakło szpulek. Jak strajk żyrardowskich robotnic zmienił miasto”.
- Piotr Dudkiewicz / socjolog, wnuk pisarza Pawła Hulki-Laskowskiego.
,,Paweł Hulka-Laskowski w obronie praw kobiet."
- Halina Radacz / duszpasterz Parafii Ewangelickiej w Żyrardowie i Rawie Mazowieckiej. Jedna z inicjatorek i organizatorek I Ogólnopolskiego Forum Kobiet Luterańskich.
,,Znane a nieznane"
przerwa kawowa (15 minut)
godz.18.30
dyskusja
Czy walka kobiet o swoje prawa to temat wciąż aktualny? Sytuacja kobiet dziś.
godz. 19.00
projekcja filmu ,,Siłaczki”
Pierwszy w historii polskiej kinematografii film opowiadający o sufrażystkach, które na przełomie XIX i XX wieku na ziemiach polskich walczyły o prawa dla kobiet.
(prod.2018) reż. Marta Dzido i Piotr Śliwowski
obsada: Maria Seweryn, Marta Ojrzyńska, Klara Bielawska
czas trwania: 1 godz. 15 min.
***
WIĘCEJ O PRELEGENTACH:
Barbara Rzeczycka - etnografka, absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego, prezes Towarzystwa Przyjaciół Miasta Żyrardowa, przewodnik turystyczny. Związana z Żyrardowem poprzez badania etnograficzne, a następnie wieloletnią pracę w Muzeum Mazowsza Zachodniego. Autorka i współautorka wielu wystaw poświęconych historii miasta.
Alicja Urbanik-Kopeć – badaczka historii literatury i kultury polskiej XIX wieku, obroniła doktorat w Zakładzie Historii Kultury Instytutu Kultury Polskiej UW. Pisze o spirytyzmie, wynalazkach, emancypacji i klasie robotniczej. Autorka książki ,,Anioł w domu mrówka w pracy” opowiadającej o losach kobiet pracujących w fabrykach Warszawy, Łodzi i Żyrardowa w okresie boomu przemysłowego, na przełomie XIX i XX wieku.
Olga Gitkiewicz – dziennikarka i redaktorka, absolwentka socjologii na Uniwersytecie Wrocławskim, współpracuje z Instytutem Reportażu. Autorka książki Nie hańbi – o polskim rynku pracy i o fenomenie Żyrardowa – nominowanej do Nagrody Literackiej Nike 2018, do Nagrody im. Ryszarda Kapuścińskiego za Reportaż Literacki 2017 i do Nagrody Newsweeka im. Teresy Torańskiej.
Piotr Dudkiewicz - socjolog, pracownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żyrardowie, wnuk pisarza Pawła Hulki-Laskowskiego. Autor publikacji: Strajk w Zakładach Przemysłu Lniarskiego. Żyrardów: 8-10 lipca 1980 r. [w:] J. Kulpińska (red.); Studia nad ruchami społecznymi. Raport Polskiego Towarzystwa Socjologicznego – t. IV, Instytut Socjologii UW- Polskie Towarzystwo Socjologiczne, Warszawa 1990; Problemy bezrobocia dobrowolnego. Rynek Pracy. Miesięcznik Ministerstwa Pracy i Polityki Socjalnej, Nr 7/1994; Paweł Hulka-Laskowski w walce z antysemityzmem [w:] Paweł Hulka-Laskowski pisarz religioznawca, bibliofil i pedagog, red. R. M. Leszczyński, WNTPF „ Chowanna” 2016 Lódź – Warszawa.
Halina Radacz – duszpasterz Parafii Ewangelickiej w Żyrardowie i Rawie Mazowieckiej. Pracownik Redakcji Ekumenicznej w Telewizji Polskiej. Na zaproszenie arcybiskupa Gocłowskiego uczestniczyła w debatach Gdańskiego Areopagu (2009 – 2012), bywa gościem telewizyjnych programów publicystycznych.
W Żyrardowie współpracuje z Muzeum Mazowsza Zachodniego, Centrum Kultury i Urzędem Miasta współorganizując koncerty, wystawy. Jest wraz z mężem organizatorką i uczestniczką nabożeństw ekumenicznych. Współpracuje z żyrardowską filią Centrum Praw Kobiet, jest też członkinią Polskiego Kongresu Kobiet.
Od 1990r. angażuje się w pracę kobiet w Kościele Luterańskim. Jest jedną z inicjatorek i organizatorek I Ogólnopolskiego Forum Kobiet Luterańskich, od chwili jej powstania współpracuje z Synodalną Komisją ds. Kobiet, a obecnie - jako członek Synodu Kościoła - jest przewodniczącą tej komisji.
Organizator wydarzenia: MIASTO ŻYRARDÓW
Partnerzy: Centrum Kultury w Żyrardowie, Resursa.