Żyrardowska Orkiestra Uliczna

Żyrardowska Orkiestra Uliczna

Prowadzący : Tadeusz Kuran

Kontakt do koordynatora: 

tel. 512 140 956