Wystawa „Zapomniana sława rodziny Dittrichów z Krasnej Lipy”

Wystawa „Zapomniana sława rodziny Dittrichów z Krasnej Lipy”

Dzień: Sb Ndz

W sobotę, o godz. 12.00, w Resursie zostanie uroczyście otwarta wystawa upamiętniająca historię rodziny Dittrichów, która należała do najważniejszych XIX w. przedsiębiorców Europy. Ich zasługą był przemysłowy rozwój czeskiej Krasnej Lipy i polskiego Żyrardowa.
Wystawa została przygotowana z zamiarem zwrócenia uwagi na historię i stan grobowca rodziny Dittrich w Krasnej Lipie oraz projektu jego renowacji. Mauzoleum, z 1886 roku, zostało zaprojektowane przez słynnego berlińskiego architekta profesora Juliusza Carl Raschdorffa, który zbudował m.in. grób cesarza niemieckiego Fryderyka III w Poczdamie. Wewnętrzne dekoracje zostały namalowane przez słynnego malarza Augusta Frinda, a włoscy mistrzowie wykonali jedną z pierwszych w Czechach szklaną mozaikę. Ciekawostkę stanowiła mała kotłownia, która ogrzewała mauzoleum w czasie wizyt. W grobowcu pochowani są m.in. Karol August Dittrich i jego syn Karol Dittrich jr. Obecnie obiekt jest w bardzo złym stanie technicznym, a jego remont kosztować będzie miliony koron.
Ekspozycja przygotowana została przez Stowarzyszenie Omnium i Muzeum Mazowsza Zachodniego w Żyrardowie w partnerstwie z Miastem Krasna Lipa, a patronatem objął ją senator Republiki Czeskiej Zbynek Linhart.
Swoją premierę wystawa miała 5 marca br., w Pradze, w siedzibie Senatu Republiki Czeskiej.
Zachęcamy do odwiedzenia wystawy.