POZNAJmy SIĘ

POZNAJmy SIĘ

🟩💹🟪 Jesteśmy w trakcie realizacji pierwszej części projektu w ramach programu Dom Kultury + Narodowe Centrum Kultury, którego Centrum Kultury w Żyrardowie jest beneficjentem. Badaliśmy już potencjał i kulturalne potrzeby #dzieci, czas na pozostałe grypy wiekowe: #młodzież i #seniorów. Przyjdźcie do nas i opowiedzcie o swoich pomysłach. W odpowiedzi na diagnozy wybierzemy do 5 inicjatyw, które zrealizujemy wspólnie z Wami. Wszystkie spotkania odbędą się w sali klubowej Centrum Kultury w Żyrardowie:
🟣 26.04.2023, godz. 16:00 SPOTKANIE Z MIESZKAŃCAMI - SENIORZY
🟢 27.04.2023, godz. 18:00 SPOTKANIE Z MIESZKAŃCAMI - DLA WSZYSTKICH CHĘTNYCH
🟣 28.04.2023, godz. 10:00 SPOTKANIE Z MIESZKAŃCAMI - MŁODZIEŻ
✅ POZNAJmy SIĘ
✅ POROZMAWIAJmy
✅ CHODŹCIE DO NAS - kulturalnie PONUDZImy SIĘ
✅ ZREALIZUJmy WSPÓLNIE kulturalne INICJATYwy