„Młody–Aktywny–Kulturalny – mikrogranty na kulturę”

„Młody–Aktywny–Kulturalny – mikrogranty na kulturę”

!!! OGŁASZAMY KONKURS !!!

dla INICJATYW LOKALNYCH W RAMACH PROJEKTU
„Młody–Aktywny–Kulturalny - mikrogranty na kulturę”

UCZESTNICY KONKURSU

Osoby fizyczne powyżej 18 roku życia / Grupy nieformalne składające się co najmniej z trzech pełnoletnich osób fizycznych z określonym liderem grupy / Grupy młodzieżowe składające się z co najmniej 2 osób niepełnoletnich powyżej 10 roku życia i jednej osoby pełnoletniej, która jednocześnie pełni funkcję lidera grupy / Organizacje pozarządowe

Celem programu jest inicjowanie działań służących wzmocnieniu zaangażowania społeczności lokalnej poprzez odkrywanie i wspieranie oddolnych inicjatyw kulturotwórczych realizowanych przez mieszkańców.

Wnioski należy złożyć do dnia 23.04.2024 r. do godz. 16:00 w Sekretariacie Centrum Kultury w Żyrardowie lub e-mailem na adres: d.gradowska@ckzyrardow.pl. 

NIE CZEKAJ APLIKUJ !!! ------- PLIKI DO POBRANIA   REGULAMIN/ZAŁĄCZNIKI

Zajrzyj na nasz Raport z diagnozy lokalnej DK+ ------- DIAGNOZA LOKALNA