Koncert Żyrardowskiej Orkiestry Akordeonowej

Koncert Żyrardowskiej Orkiestry Akordeonowej

Dzień: Śr

Godzina: 17:00

Serdecznie zapraszamy na koncert Żyrardowskiej Orkiestry Akordeonowej!
W repertuarze Orkiestry znajdują się znane i lubiane utwory muzyki rozrywkowej wykonywane w tak zwanym stylu włoskim, m.in. la paloma, taniec zorby, polka tyrolska, oberki, tanga, wiązanka walców operetkowych czy wiązanka znanych melodii włoskich.
Założycielem i koordynatorem klubu żyrardowskich muzyków "Muzykus" oraz "Żyrardowskiej Orkiestry Ulicznej" jest Tadeusz Kuran, który biorąc pod uwagę potencjał artystyczny członków klubu w dziedzinie muzyki akordeonowej - zainicjował potrzebę założenia zespołu akordeonistów p.n. "Żyrardowska Orkiestra Akordeonowa".
Żyrardowska Orkiestra Akordeonowa rozpoczęła swoją działalność w ODK przy ul. Wittenberga 5 w dniu 20 marca 2015 r.
W skład orkiestry wchodzą żyrardowscy muzycy:
1. Andrzej Dwornik
2. Zygmunt Dudkiewicz
3. Leszek Gawart
4. Krzysztof Melnicki
5. Mirosław Kuran
6. Eugeniusz Markuciński
7. Stanisław Niewiadomski
8. Zbigniew Rzepecki
9. Janusz Orzechowski
10. Jan Skowron
11. Jan Stokowski
12. Jerzy Wiśniewski
01.05.2019 r.
godz. 17:00
Centrum Kultury w Żyrardowie